onsdag 20 mars 2013

Om moralpanikforskning

Om du vill veta mer om moralpanik som samhällsfenomen, vad/vem/vilka som utlöser moralpanik och vems/vilkas kulturvanor som blir föremålet för en moralpanik och vilka funktioner moralpaniken fyller. Läs den här intressanta artikeln i Eurogamer:
http://www.eurogamer.se/articles/2013-03-19-hundra-ar-av-svensk-moralpanik
Brädspelet Reality nämns i förbifarten!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar